1.
Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo. as. 2015;21(2):9-27. doi:10.4312/as.21.2.9-27