1.
Samoocena kompetenc za vseživljenjsko učenje študentov Univerze v Mostarju. as. 2015;21(2):79-93. doi:10.4312/as.21.2.79-93