1.
Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba?. as. 2006;12(1):38-48. doi:10.4312/as.12.1.38-48