1.
lzobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo. as. 1995;1(3-4):15-18. doi:10.4312/as.1.3-4.15-18