1.
Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju. as. 1995;1(3-4):33-38. doi:10.4312/as.1.3-4.33-38