1.
Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar. as. 2015;21(3):99-105. doi:10.4312/as.21.3.99-105