1.
Model skupnosti prakse in situacijsko učenje. as. 2012;18(3):10-24. doi:10.4312/as.18.3.10-24