1.
Izobraževalni program »UŽU Izzivi podeželja« v luči socialnega kapitala. as. 2012;18(3):73-86. doi:10.4312/as.18.3.73-86