1.
Dojemanje materinstva in starševstva skozi čas ‒ preliminarna študija. as. 2012;18(4):57-71. doi:10.4312/as.18.4.57-71