1.
Standardizacija izobraževanja odraslih v Republiki Hrvaški. as. 2013;19(1):20-27. doi:10.4312/as.19.1.20-27