1.
Razvoj neformalnega izobraĹževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze. as. 2015;21(4):21-35. doi:10.4312/as.21.4.21-35