1.
Kritični pogled na upravljanje kulturne različnosti v delovnih okoljih v Sloveniji. as. 2015;21(4):69-82. doi:10.4312/as.21.4.69-82