1.
Družinske prakse v poznejših letih kot izziv za učenje in raziskovanje. as. 2011;17(3):31-39. doi:10.4312/as.17.3.31-39