1.
Okoljska etika in izobraĹževanje za trajnostni razvoj. as. 2011;17(3):73-84. doi:10.4312/as.17.3.73-84