1.
Sodobna vprašanja v motivacije in učenja odraslih. as. 2005;11(2):106-107. doi:10.4312/as.11.2.106-107