1.
Podjetniško v izobraževanje. Za večji zamah podjetniškega gibanja potrebujemo več izobraževanja. as. 2005;11(3):30-36. doi:10.4312/as.11.3.30-36