1.
Metoda poslovnega primera. Didaktično orodje za večjo povezanost izobraževalnega sistema z gospodarstvom. as. 2005;11(3):38-52. doi:10.4312/as.11.3.38-52