1.
Na poti do spodbudnega v študijskega okolja. 0 ločenosti in prežemanju akademske in bivalne sfere v univerzitetnih središčih. as. 2005;11(4):31-46. doi:10.4312/as.11.4.31-46