1.
Vaupotič, Mirko (ur.): Evropska unija. Priložnost tudi za starejše (Ljubljana, ZOTKS, 2004). as. 2005;11(4):90-93. doi:10.4312/as.11.4.90-93