1.
Učinki vpeljevanja modela kakovosti POKI na šolo. as. 2004;10(4):50-57. doi:10.4312/as.10.4.50-57