1.
Mentor mora biti kot oče v svojim učencem. Intervju z Rajkom Koritnikom. as. 2004;10(3):56-60. doi:10.4312/as.10.3.56-60