1.
Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih. as. 2011;17(4):5-10. doi:10.4312/as.17.4.5-10