1.
Marketing izobraževalnih storitev (Gabrijel Devetak, Goran Vukovič). as. 2003;9(1):94-95. doi:10.4312/as.9.1.94-95