1.
Vseživljenjsko svetovanje. Življenjska zgodba in njen pomen v svetovanju odraslim. as. 2003;9(2):63-68. doi:10.4312/as.9.2.63-68