1.
Psihologija odrasle dobi i starenja (Schai, K. W. in Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. as. 2003;9(2):75-76. doi:10.4312/as.9.2.75-76