1.
Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize - Od funkcionalno nepismenih k razvitim ljudem. as. 2010;16(1):10-22. doi:10.4312/as.16.1.10-22