1.
Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo. as. 2010;16(1):35-46. doi:10.4312/as.16.1.35-46