1.
Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje. as. 2002;8(1):24-31. doi:10.4312/as.8.1.24-31