1.
Izobraževanje zapornikov. Zaznavne, spoznavne in druge značilnosti zapornikov. as. 2002;8(1):32-37. doi:10.4312/as.8.1.32-37