1.
Razvoj kariere kot interakcija med posameznikom in organizacijo ter vloga v izobraĹževanja. 1. del: predhodna izbira poklica. as. 2002;8(2):84-102. doi:10.4312/as.8.2.84-102