1.
Naložbe v starejše so naložbe v prihodnost. as. 2002;8(2):110-114. doi:10.4312/as.8.2.110-114