1.
Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše. as. 2016;22(1):7-20. doi:10.4312/as.22.1.7-20