1.
Družina kot učna izkušnja. as. 1996;2(1):5-12. doi:10.4312/as.2.1.5-12