1.
Vseživljenjsko učenje v knjižnici. as. 1996;2(2):78-79. doi:10.4312/as.2.2.78-79