1.
Društva nekoč in danes z vidika skupnostnega izobraževanja. as. 1996;2(3):45-52. doi:10.4312/as.2.3.45-52