1.
Neformalno izobraževanje odraslih v projektu Dežela suhe robe. as. 1997;3(1):41-47. doi:10.4312/as.3.1.41-47