1.
Preoblikovanje dopisnega izobraževanja v izobraževanje na daljavo. as. 1997;3(2):34-38. doi:10.4312/as.3.2.34-38