1.
Splošno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. AS. 1997;3(2):71-73. doi:10.4312/as.3.2.71-73