1.
Razvoj prosvetne misli na Slovenskem. as. 1998;4(1-2):87-93. doi:10.4312/as.4.1-2.87-93