1.
Vid Pečjak: Psihologija tretjega življenjskega obdobja. as. 1998;4(3-4):71. doi:10.4312/as.4.3-4.71