1.
Znanje, pridobljeno z izkustvenim uńćenjem. as. 1999;5(1):44-51. doi:10.4312/as.5.1.44-51