1.
Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere. as. 2001;7(3):60-72. doi:10.4312/as.7.3.60-72