1.
Funkcionalna pismenost voznikov osebnih vozil. as. 2001;7(3):99-100. doi:10.4312/as.7.3.99-100