1.
Paradigma izobraĹževanja za dobrobit posameznika in skupnosti. as. 2009;15(4):12-26. doi:10.4312/as.15.4.12-26