1.
Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih. as. 2009;15(4):38-51. doi:10.4312/as.15.4.38-51