1.
Socialni kapital in izobraževalne potrebe odraslih v obdobju spreminjanja dela in trženja. as. 2001;7(4):14-16. doi:10.4312/as.7.4.14-16