1.
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski proces. as. 2009;15(2):19-28. doi:10.4312/as.15.2.19-28