1.
Pomen izobraževanja odraslih v obdobjih gospodarskih in političnih kriz. as. 2009;15(1):10-24. doi:10.4312/as.15.1.10-24