1.
Življenjski slog starejših v domovih za starejše. as. 2017;23(1):53-71. doi:10.4312/as.23.1.53-71