1.
Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih: pomemben element za predavatelje in slušatelje. as. 2018;24(4):127-144. doi:10.4312/as.24.4.127-144